Introduktion.

I detta avsnitt påbörjar vi torrpassning av de främre kroppshalvorna med kontroll och torrpassning av luftkanaler och luftintag. Vi passar samtidigt på att limma ihop noskonen.

Bildgalleri

 • Efter limning och slipning av luftkanalerna behövdes det en mindre mängd limspackel för att fylla ut ett glapp.
 • Jag slipar ner spacklet med en smal mellankorning slipsticka. Denna kommer lätt åt ytorna inuti luftkanalerna
 • Noskonen består av två halvor. Jag lämnar kvar en bit av gjutstammarna, det är enklare att slipa ner dessa efter att halvorna sammanfogats.
 • För att få bort eventuellt gjutskägg och förbättra passformen så slipar jag försiktigt de plana ytorna. Viktigt är att hålla slipstickan helt plan mot ytorna så att kanterna inte snedslipas.
 • Limning av noskon. För att minimera risken för glapp så ser jag till att limmet smälter plasten ordentligt och trycks upp ur fogen. Då får vi en solid fog som lätt kan slipas utan att glapp uppstår.
 • Gjutstammarna ställde ändå till lite problem med försänkningar och skarpa kanter som satte sig djupt i plasten, här är de punktspacklade med limspackel.
 • Torrpassning av övre- och undre kroppshalvor, inklusive luftkanaler.
 • Intressant att se hur passformen på den yttre ringen är. Ytorna kan behöva manipuleras något för att minimera glapp här.
 • Luftkanalerna formar den inre väggen av luftintagen. Vi får se hur luftintagen passar mot detta…
 • Vänster luftintag torrpassas. Fogen mellan luftintag och luftkanal är helt godtagbar här. Lite lätt slipning sen blir det fint.
 • Höger luftintag visar dock att luftkanalens yttre kant sticker ut och skapar ett steg. Här kommer jag sannolikt behöva spänna ut kanten så den hamnar i linje med lufintaget.

Sammanfattning

Det ser hoppfullt ut, vi kommer nog få ihop framdelen av kroppen utan större problem. Några korrigeringar kommer behöva göras vid den yttre ringen som blir en del av flygkroppen, samt fogarna inuti luftintagen. Återigen poängterar jag värdet av att torrpassa nogrannt. Noskonen har torrpassats och verkar ha en helt okej passform. I detta skede planerar jag också i vilken ordning ihoplimning bäst görs. Kanske ska vissa partier punktlimmas, eller separata sektioner limmas istället för allt på en gång. Jag vill ha så mycket kontroll som möjligt för att få så bra fogar som möjligt, detta för att undvika onödiga moment i slipning och spackling av fogar. Den tid vi lägger ner här får vi tillbaks flerfalt i minskat jobb efter limning. Jag tror det kommer betala sig i slutändan! =)

Ha det bra och limma lugnt!

//Marcus